Ammattisatulansovittaja

The Society of Master Saddlers (UK) Ltd on Englannissa vuonna 1966 perustettu satula- ja nahka-alan ammattijärjestö.  Järjestön tarkoituksena on mm. varmistaa satula- ja nahka-alan palveluiden, tuotteiden, koulutuksen ja ammatillisten kelpoisuusehtojen korkea laatu.

SMS on maailman vaikutusvaltaisin satula-alan ammattijärjestö. SMS on panostanut erityisen paljon voimavaroja parantaakseen satulansovituksen standardeja. Järjestö toimii myös ainoana kansainvälisenä ja ei-kaupallisena satulansovittajien näyttötutkintojen järjestäjänä. SMS ammattisatulansovittajan tutkinto on myös englantilaisen kansallisen City & Guilds / NPTC:n hyväksymä tutkinto. Tutkinto on eläinlääkäreiden, hevosfysioterapeuttien ja muiden hevosammattilaisten korkeasti arvostama.

Ennen näyttötutkintoa kokelaalla tulee olla vähintään 3 vuoden kokemus satulansovituksesta ammattisovittajan ohjauksessa.  Näyttökokeessa on osoitettava kykyä käsitellä eri-ikäisiä ja -luonteisia hevosia. Näyttöä vaaditaan myös kyvystä tallentaa oikein hevosta koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja selän muodot, tutkia hevosen selkä, havaita rakenteiden ja/tai lihaksiston epäsymmetrioita sekä kipeytyneitä tai arkoja alueita hevosen kehossa. Näyttöä vaaditaan myös hevosen arvioinnista liikkeessä sekä liikkeessä ilmenevien mahdollisten epäpuhtauksien tai epäsymmetrioiden havaitsemisesta. Tärkeimpänä arvioinnin kohteena on kokelaan kyky sovittaa satuloita rakenteeltaan hyvin erityyppisille hevosille.